Źródła finansowania prac związanych z optymalizacją energetyczną

Ciągle drożejąca energia wcześniej czy później zmusi użytkowników nieruchomości do poszukiwania różnych rozwiązań i sposobów jej oszczędzania. W ciągu ostatnich lat funkcjonowały w Polsce różne formy wsparcia działań energooszczędnych. Państwo poprzez dotacje, premie, dopłaty itp., próbowało zachęcić właścicieli budynków do realizacji przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie strat energii cieplnej. Wprawdzie każda pomoc jest zawsze mile widziana, lecz celem optymalizacji energetycznej nie jest otrzymanie jednorazowej premii czy dotacji lecz uzyskane w wyniku jej przeprowadzenia oszczędności, z których użytkownicy obiektu będą korzystali przez wiele lat.

BGK

WFOŚiGW

Prosument