Informacje o Spółce

Firma została zarejestrowana pod nazwą Termoexpert Sp. z o.o. w 2005 roku. W listopadzie 2010 roku Spółka z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną. Od grudnia 2010 roku akcje Spółki notowane są w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Od początku działalności Spółka świadczy specjalistyczne usługi przygotowywania i realizacji kompleksowych programów optymalizacji energetycznej budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Główną korzyścią, której oczekują od Spółki jej klienci jest uzyskanie znacznej poprawy efektywności wytwarzania, przesyłania i wykorzystania energii w modernizowanym budynku, co w sposób bezpośredni powinno przełożyć się na zmniejszenie kosztów ogrzewania i podgrzania cwu. Każdy program tak jak i każdy budynek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też podstawą naszej pracy jest rzetelne przygotowanie analiz, koncepcji i montażu finansowego określających zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne planowanej modernizacji. Siedzibą Spółki jest miasto Kędzierzyn-Koźle. Głównymi klientami Spółki są Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe. Spółka realizuje projekty na terenie całego kraju. Usługi, jakie świadczymy mogą wydawać się trudne i skomplikowane. I takimi są w rzeczywistości. Jednak w praktyce najtrudniejszym elementem naszej pracy jest zorganizowanie wielu koniecznych do wykonania prac w jeden „spójny i działający program”. Twórcza atmosfera, entuzjazm i silne zaangażowanie pozwalają nam odważnie podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania związane z realizowaniem potrzeb naszych Klientów.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem, co umożliwi nam nawiązanie współpracy, przynoszącej obu stronom wymierne korzyści.