Tuwima 4 w Zabrzu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Tuwima 4 w Zabrzu. Termoexpert SA realizuje program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 4 w Zabrzu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

Szczecińska 16 ABCD w Katowicach

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Szczecińska 16 ABCD w Katowicach. Termoexpert SA realizuje program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińska 16 ABCD w Katowicach. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców…

Fieldorfa 4a w Opolu

Termomodernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Fieldorfa 4 w Opolu Termoexpert SA realizuje termomodernizację ściany szczytowej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Fieldorfa 4 w Opolu. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostanie między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia, docieplenie ścian osłonowych, remont balustrad balkonowych, remont zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej.

Korfantego 2-12 w Prudniku

Termomodernizacja budynku przy ul. Korfantego 2-12 w Prudniku. Termoexpert SA  realizuje  termomodernizację  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy ul. Korfantego 2-12 w Prudniku. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostanie między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia z płyt azbestowo-cementowych ze ścian osłonowych, wymiana stolarki okiennej piwnic, docieplenie ścian osłonowych, naprawa i malowanie ścian szczytowych, demontaż balustrad balkonowych,…

Arki Bożka 1-11 w Prudniku

Termomodernizacja budynku przy ul. Arki Bożka 1-11 w Prudniku. Termoexpert SA realizuje termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Arki Bożka 1-11 w Prudniku. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostanie między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia z płyt azbestowo-cementowych ze ścian osłonowych, wymiana stolarki okiennej piwnic, docieplenie ścian osłonowych, naprawa i malowanie ścian szczytowych, demontaż…

Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach. Termoexpert SA realizuje program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców…

Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. Termoexpert SA  realizuje  program  optymalizacji   energetycznej  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy ul. Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

Murarska 17 w Bytomiu

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnego przy ul. Murarska 17 w Bytomiu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Murarska 17 w Bytomiu. Zakres opracowania obejmował również projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania.

Powstańców 71 w Chorzowie

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z dokumentacją techniczną budowy kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców 71 w Chorzowie. Termoexpert SA opracował dokumentację projektową instalacji centralnego ogrzewania wraz z dokumentacją techniczną budowy kotłowni gazowej w budynku przy ul. Powstańców 71 w Chorzowie.

Poleska 31 we Wrocławiu

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Poleskiej 31 we Wrocławiu. Termoexpert SA zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Poleskiej 31 we Wrocławiu. Zakres prac obejmował: demontaż i utylizację starego ocieplenia z części elewacji, wykonanie remontu posadzek i balustrad balkonowych, wykonanie nowego ocieplenia elewacji, malowanie klatki schodowej.  

Bytnara Rudego 19 AB w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bytnara Rudego 19 AB w Opolu. Termoexpert SA wykonał remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytnara Rudego 19 AB w Opolu. Zakres prac obejmował demontaż i utylizację starego ocieplenia oraz wykonanie nowego ocieplenia elewacji.    

Krakowska 57 w Strzelcach Opolskich

szkalnego przy ul. Krakowska 57 w Strzelcach Opolskich. Termoexpert SA  wykonał  termomodernizację  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Krakowska  57  w Strzelcach Opolskich. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien na klatce schodowej oraz okienek piwnicznych.

Parkowa 5 w Knurowie

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Parkowa 5 w Knurowie. Termoexpert   SA   wykonał   termomodernizację   wielorodzinnego   budynku  mieszkalnego  przy   ul.  Parkowa  5 w Knurowie. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian, docieplenie stropu w piwnicach, remont posadzek balkonowych, podwyższenie stalowych balustrad balkonowych, wymiana okienek piwnicznych.

Węzeł cieplny – Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej

Inteligentny dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej Termoexpert SA zaprojektował i wykonał inteligentny dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej. Na węźle zainstalowany został system nadzoru i sterowania. Termoexpert SA będzie świadczył usługę nadzoru oraz usługę…

Akacjowa 55-57 w Sosnowcu

Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 55-57 w Sosnowcu. Termoexpert SA  opracował  audyt  energetyczny  oraz  dokumentację  projektową  na  potrzeby  termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Akacjowej 55-57 w Sosnowcu.

Bielska 51-61 – Witosa 22-24 w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 51-61 – Witosa 22-24 w Opolu. Termoexpert SA wykonał termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielska 51-61  –  Al. Witosa 22-24 w Opolu. Zakres prac modernizacyjnych obejmował docieplenie ścian budynku, remont posadzek balkonowych wraz z wymianą stalowych balustrad balkonowych.  

Tuwima 1-1a w Zabrzu

Opracowanie   opinii   technicznej   funkcjonowania   instalacji   centralnego   ogrzewania   w   budynku   przy  ul. Tuwima 1-1a w Zabrzu. Termoexpert SA opracował opinię techniczną funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Tuwima 1-1a w Zabrzu.

Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu. Termoexpert SA opracował dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu.

Kossaka 53a-55a w Zabrzu

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Kossaka 53a-55a w Zabrzu. Termoexpert SA wykonał termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka 53a-55a w Zabrzu. W ramach zawartej umowy Spółka wykonała: demontaż starego ocieplenia ścian, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont posadzek balkonowych, demontaż starych, wykonanie i montaż nowych stalowych balustrad balkonowych, wymiana okienek piwnicznych, remont…

Zapolskiej 16-18 w Zabrzu

Docieplenie i naprawa elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Zapolskiej 16-18 w Zabrzu. Termoexpert SA zrealizował prace remontowo-budowlane polegające na dociepleniu i naprawie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zapolskiej 16-18 w Zabrzu. Zakres prac obejmował remont posadzek balkonowych, wymianę na nowe balustrad balkonowych, docieplenie elewacji ściany balkonowej, naprawe i malowanie ścian szczytowych…