Daszyńskiego 18-20 w Oleśnicy

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Daszyńskiego 18-20 w Oleśnicy Termoexpert SA realizuje program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 18-20 w Oleśnicy. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i modernizację sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

Smolenia 26-28, Chrobrego 12 w Bytomiu

Termomodernizacja budynku Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Smolenia 26-28, Chrobrego 12 w Bytomiu. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smolenia 26-28, Chrobrego 12 w Bytomiu W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: docieplenie ścian budynku, docieplenie strychu.

Św. Brata Alberta 71 w Będzinie

Termomodernizacja budynku Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Św. Brata Alberta 71 w Będzinie. Termoexpert SA realizuje prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Brata Alberta w Będzinie. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: docieplenie ścian budynku, docieplenie stropodachu, montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.

Okrzei 1 w Mysłowicach

Inteligentny, dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy, dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach. Termoexpert SA realizuje zadanie pt.: Poprawa efektywności energetycznej systemu dostawy ciepła do wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach. Projekt realizowany jest na zlecenie Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach zawartej umowy realizowane są prace: wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego…

02

Powstańców 71 w Chorzowie

Budowa instalacji CO oraz kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 71 w Chorzowie. Termoexpert SA zaprojektował i wybudował instalacje centralnego ogrzewania oraz kotłownię gazową w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 71 w Chorzowie.

08

Aleja Majowa 16 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ul. Aleja Majowa 16 w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Aleja Majowa 16 w Gliwicach. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia, docieplenie ścian budynku, remont balkonów, docieplenie dachu i stropodachu.

14

Aleja Majowa 14 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ul. Aleja Majowa 14 w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Aleja Majowa 14 w Gliwicach. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia, docieplenie ścian budynku, remont balkonów, docieplenie dachu i stropodachu.

09

Projekt ESCO Węzeł cieplny Pileckiego 2-8 w Będzinie

Inteligentny, dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy, dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pileckiego 2-8 w Będzinie Termoexpert SA realizuje zadanie pt.: poprawa efektywności energetycznej systemu dostawy ciepła do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pileckiego 2-8 w Będzinie. Projekt realizowany w formule ESCO. W ramach zawartej umowy realizowane są prace: wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego, wykonanie…

07

Tuwima 10 w Zabrzu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Tuwima 10 w Zabrzu. Termoexpert SA zrealizowała program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 10 w Zabrzu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

dasdas

Staropogońska 71 w Sosnowcu

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Staropogońskiej 71 w Sosnowcu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną ora audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 71 w Sosnowcu. Zgodnie z zawartą umową, oprócz opracowania dokumentacji technicznej, Termoexpert SA przygotuje montaż finansowy zadania w oparciu o kredyt bankowy z premią…

dasdas

Kierocińskiej 24 w Sosnowcu

Opracowanie  dokumentacji  projektowej termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Kierocińskiej 24 w Sosnowcu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kierocińskiej 24 w Sosnowcu. Zgodnie z zawartą umową, oprócz opracowania dokumentacji technicznej, Termoexpert SA przygotuje montaż finansowy zadania w oparciu o kredyt bankowy z premią…

09

Tuwima 4 w Zabrzu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Tuwima 4 w Zabrzu. Termoexpert SA zrealizował program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 4 w Zabrzu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

dasdas

Wojska Polskiego 17 w Pyskowicach

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Pyskowicach. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Pyskowicach.

dasdas

Wojska Polskiego 11 w Pyskowicach

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 11 w Pyskowicach. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 11 w Pyskowicach.

04

Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach. Termoexpert SA realizuje program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców…

dasdas

Jesienna 1-13 w Gliwicach

Opracowanie projektu regulacji instalacji CO w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Jesiennej 1-13 w Gliwicach. Termoexpert SA opracował projekt regulacji instalacji CO  w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jesiennej 1-13 w Gliwicach.

qrf

Szczecińska 16 ABCD w Katowicach

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Szczecińska 16 ABCD w Katowicach. Termoexpert SA realizuje program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińska 16 ABCD w Katowicach. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców…

dasdas

Zjednoczenia 1 w Chorzowie

Opracowanie projektu regulacji instalacji CO w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zjednoczenia 1 w Chorzowie. Termoexpert SA opracował projekt regulacji instalacji CO w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zjednoczenia 1 w Chorzowie.

29

Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. Termoexpert SA  realizuje  program  optymalizacji   energetycznej  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy ul. Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

dasdas

Konopnickiej 6 w Pyskowicach

Opracowanie audyt energetycznego oraz projektu instalacji CO w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 6 w Pyskowicach. Termoexpert   SA  opracował   audyt   energetyczny  oraz    projekt   instalacji   CO   w   wielorodzinnym   budynku   mieszkalnym   Wspólnoty   Mieszkaniowej   przy ul. Konopnickiej 6 w Pyskowicach.