Parkowa 5 w Knurowie

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Parkowa 5 w Knurowie. Termoexpert   SA   wykonał   termomodernizację   wielorodzinnego   budynku  mieszkalnego  przy   ul.  Parkowa  5 w Knurowie. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian,…

Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. Termoexpert SA  realizuje  program  optymalizacji   energetycznej  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy ul. Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań…

Akacjowa 55-57 w Sosnowcu

Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 55-57 w Sosnowcu. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz dokumentację projektową na potrzeby termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego…

Tuwima 1-1a w Zabrzu

Opracowanie opinii technicznej funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Tuwima 1-1a w Zabrzu. Termoexpert SA opracował opinię techniczną funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Tuwima 1-1a…

Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu. Termoexpert SA opracował dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy…

Kossaka 53a-55a w Zabrzu

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Kossaka 53a-55a w Zabrzu. Termoexpert SA wykonał termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka 53a-55a w Zabrzu. Zakres prac obejmował demontaż starego…

Fieldorfa 12 w Opolu

Remont elewacji budynku przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu. Termoexpert SA zrealizował prace remontowo-budowlane polegające na remoncie elewacji wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu.…

Sosnowiecka SM

Opracowanie analizy efektywności energetycznej pracy węzłów ciepłowniczych zasilających w ciepło wielorodzinne budynki mieszkalne należących do Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Termoexpert SA przeprowadził analizę efektywności energetycznej pracy węzłów ciepłowniczych zasilających…