Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków to przedsięwzięcie, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. Największy potencjał oszczędności energii cieplnej istnieje w obszarze ocieplenia ścian i stropów budynku oraz poprawie sprawności systemów grzewczych i wentylacyjnych.

W ramach termomodernizacji najczęściej wykonuje się:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • ocieplenie dachu lub stropodachu,
  • ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą lub ocieplenie podłogi na gruncie,
  • wymiana lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i cwu, oraz systemów grzewczych, np. kotłów, węzłów itp.
pracownicy budowy

Termomodernizacja to kosztowna inwestycja, która powinna się zwrócić w rozsądnym czasie. Największe efekty dla odbiorców końcowych daje kompleksowe podejście – program optymalizacji energetycznej. Ważne jest, aby prace modernizacyjne realizować w odpowiedniej kolejności.

Docieplenie ścian i stropów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zmniejsza zapotrzebowanie budynku na energię cieplną, nie należy jednak zapominać o konieczności modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Mieszkańcy budynku remontując mieszkania, wymieniali grzejniki na „nowsze”, w wyniku czego instalacja jest zwykle rozregulowana i nie pracuje poprawnie, a po dociepleniu ścian i stropów stanie się przewymiarowana. Modernizacja sposobu podgrzania centralnej wody użytkowej oraz regulacja podpionowa pozwala zminimalizować koszty i poprawić komfort użytkowania. Nowoczesne węzły ciepłownicze wyposażone w systemy zarządzanie energią „dopilnują”, żeby budynki pobierały od dostawcy tylko tyle energii, ile potrzebują, „nie pozwoli”, aby były niepotrzebnie przegrzewane.

W ramach realizacji kompleksowych programów optymalizacji energetycznej wykonujemy analizy efektywności energetycznej budynków i ich systemów grzewczych, wykonujemy audyty energetyczne i remontowe, projekty dociepleń budynków, sporządzamy dokumentacje techniczne sieci wysokoparametrowych, węzłów ciepłowniczych, wymiany lub modernizacji instalacji wewnętrznych. Realizujemy prace remontowo-modernizacyjne, świadczymy usługę serwisu, konserwacji oraz nadzoru i sterowania pracą węzłów ciepłowniczych. Zapraszamy do zapoznania się z niektórymi z naszych realizacji oraz zachęcamy do kontaktu z firmą.