Premia MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin

Premia MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin. Wsparcie dla projektów realizowanych na mieszkaniowych zasobach gminnych, w których wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Co to jest premia MZG ? Premia MZG to forma wsparcia dla inwestora będącego gminą lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której…

Premia remontowa po nowemu

Premia remontowa po nowemu. Nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków na nowo określiła zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz funkcjonowania centralnej ewidencji emisyjności budynków. Co to jest…

Premia termomodernizacyjna po nowemu

Premia termomodernizacyjna po nowemu. Nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków na nowo określiła zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz funkcjonowania centralnej ewidencji emisyjności budynków. Co to jest…

Analiza technicznych możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy i podzielników kosztów

Analiza technicznych możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy.  Szczegółowe warunki ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania w budynku wielolokalowym ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej służących do rozliczeń kosztów zakupu ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, posiadających funkcję zdalnego odczytu, określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i…

Podstawowe informacje dotyczące zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

Co to jest charakterystyka energetyczna ? Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Kto i w jakim przypadku jest zobowiązany do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, części budynku, lokalu ? (Art. 3. ust. 1.) Właściciel lub zarządca…