Kazimierza Wielkiego 45 w Brzeszczach.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. K. Wielkiego 45 w Brzeszczach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 w Brzeszczach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie…