Premia MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin

Premia MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin. Wsparcie dla projektów realizowanych na mieszkaniowych zasobach gminnych, w których wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Co to jest premia MZG ? Premia MZG to forma wsparcia dla inwestora będącego gminą lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której…

Premia remontowa po nowemu

Premia remontowa po nowemu. Nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków na nowo określiła zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz funkcjonowania centralnej ewidencji emisyjności budynków. Co to jest…

Premia termomodernizacyjna po nowemu

Premia termomodernizacyjna po nowemu. Nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków na nowo określiła zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz funkcjonowania centralnej ewidencji emisyjności budynków. Co to jest…

Analiza technicznych możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy i podzielników kosztów

Analiza technicznych możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy.  Szczegółowe warunki ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania w budynku wielolokalowym ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru zużycia ciepłej wody użytkowej służących do rozliczeń kosztów zakupu ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, posiadających funkcję zdalnego odczytu, określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i…

Podstawowe informacje dotyczące zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

Co to jest charakterystyka energetyczna ? Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Kto i w jakim przypadku jest zobowiązany do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, części budynku, lokalu ? (Art. 3. ust. 1.) Właściciel lub zarządca…

Smolenia 26-28, Chrobrego 12 w Bytomiu

Termomodernizacja budynku Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Smolenia 26-28, Chrobrego 12 w Bytomiu. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Smolenia 26-28, Chrobrego 12 w Bytomiu W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: docieplenie ścian budynku, docieplenie strychu.

Św. Brata Alberta 71 w Będzinie

Termomodernizacja budynku Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Św. Brata Alberta 71 w Będzinie. Termoexpert SA realizuje prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Brata Alberta w Będzinie. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: docieplenie ścian budynku, docieplenie stropodachu, montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych.

Okrzei 1 w Mysłowicach

Inteligentny, dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy, dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach. Termoexpert SA realizuje zadanie pt.: Poprawa efektywności energetycznej systemu dostawy ciepła do wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach. Projekt realizowany jest na zlecenie Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach zawartej umowy realizowane są prace: wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego…

02

Powstańców 71 w Chorzowie

Budowa instalacji CO oraz kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 71 w Chorzowie. Termoexpert SA zaprojektował i wybudował instalacje centralnego ogrzewania oraz kotłownię gazową w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 71 w Chorzowie.

08

Aleja Majowa 16 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ul. Aleja Majowa 16 w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Aleja Majowa 16 w Gliwicach. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia, docieplenie ścian budynku, remont balkonów, docieplenie dachu i stropodachu.

14

Aleja Majowa 14 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ul. Aleja Majowa 14 w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Aleja Majowa 14 w Gliwicach. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia, docieplenie ścian budynku, remont balkonów, docieplenie dachu i stropodachu.

09

Projekt ESCO Węzeł cieplny Pileckiego 2-8 w Będzinie

Inteligentny, dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy, dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pileckiego 2-8 w Będzinie Termoexpert SA realizuje zadanie pt.: poprawa efektywności energetycznej systemu dostawy ciepła do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pileckiego 2-8 w Będzinie. Projekt realizowany w formule ESCO. W ramach zawartej umowy realizowane są prace: wykonanie dokumentacji technicznej budowy nowego wysokoparametrowego przyłącza ciepłowniczego, wykonanie…

07

Tuwima 10 w Zabrzu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Tuwima 10 w Zabrzu. Termoexpert SA zrealizowała program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 10 w Zabrzu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

dasdas

Staropogońska 71 w Sosnowcu

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Staropogońskiej 71 w Sosnowcu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną ora audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 71 w Sosnowcu. Zgodnie z zawartą umową, oprócz opracowania dokumentacji technicznej, Termoexpert SA przygotuje montaż finansowy zadania w oparciu o kredyt bankowy z premią…

dasdas

Kierocińskiej 24 w Sosnowcu

Opracowanie  dokumentacji  projektowej termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Kierocińskiej 24 w Sosnowcu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kierocińskiej 24 w Sosnowcu. Zgodnie z zawartą umową, oprócz opracowania dokumentacji technicznej, Termoexpert SA przygotuje montaż finansowy zadania w oparciu o kredyt bankowy z premią…

09

Tuwima 4 w Zabrzu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Tuwima 4 w Zabrzu. Termoexpert SA zrealizował program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 4 w Zabrzu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

dasdas

Wojska Polskiego 17 w Pyskowicach

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Pyskowicach. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Pyskowicach.

dasdas

Wojska Polskiego 11 w Pyskowicach

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 11 w Pyskowicach. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 11 w Pyskowicach.

04

Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach. Termoexpert SA realizuje program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińska 18 ABCDE w Katowicach. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców…

dasdas

Jesienna 1-13 w Gliwicach

Opracowanie projektu regulacji instalacji CO w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy  ul. Jesiennej 1-13 w Gliwicach. Termoexpert SA opracował projekt regulacji instalacji CO  w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jesiennej 1-13 w Gliwicach.