Zielony Zaułek 3 w Chorzowie

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Zielony Zaułek 3 w Chorzowie. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz projekt techniczny wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zielony Zaułek 3 w Chorzowie.

SM Monolit

Opracowanie audytów energetycznych oraz kosztorysów inwestorskich w zakresie docieplenia 4 budynków SM Monolit w Chorzowie. Termoexpert SA opracował na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Monolit w Chorzowie audyty energetyczne oraz kosztorysy inwestorskie w zakresie docieplenia czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Ryszki 80 w Chorzowie, Tatrzańska 2abc w Świętochłowicach, Prosta 1 w Bytomiu, Cyryla Metodego 28-36 w Bytomiu). Przedstawiciele…

Powstańców 95-95A w Chorzowie.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Powstańców 95-95A w Chorzowie. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 95-95A w Chorzowie. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczo-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…