SM Lokator

Opracowanie audytu i dokumentacji technicznej docieplenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ludowa 1 w Dąbrowie. Termoexpert SA opracował na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” audyt energetyczny wraz z kartami audytu uwzględniający niezbędne dane w celu wystąpienia przez Inwestora o kredyt z premią termomodernizacyjną lub pożyczkę z WFOŚ, projekt techniczny i kosztorys inwestorski docieplenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego…