Grabskiego 12 w K-Koźlu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Grabskiego 12 w K-Koźlu. Termoexpert SA przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grabskiego 12 w K-Koźlu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego, wykonanie audytu energetycznego. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostały między innymi: docieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej,…

1 Maja 14 w K-Koźlu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. 1 Maja 14 w K-Koźlu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 14 w K-Koźlu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie…

Dmowskiego 6 w K-Koźlu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Dmowskiego 6 w K-Koźlu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 6 w K-Koźlu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

SM Kosmonautów 5 K-Koźle

Termomodernizacja budynku SM Chemik przy ul. Kosmonautów 5 w K-Koźlu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej „Chemik” przy ul. Kosmonautów 5 w Kędzierzynie – Koźlu. W ramach prac remontowo – modernizacyjnych wykonywane zostały między innymi następujące prace: docieplenie ścian, wymiana okien na klatkach schodowych, remont balkonów.

11 Listopada 12 w K-Koźlu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. 11 Listopada 12 w K-Koźlu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 12 w K-Koźlu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie…