Norwida 20 w Kluczborku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Norwida 20 w Kluczborku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Norwida 20 w Kluczborku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…