Łowiecka 5-5c i Łowiecka 7-7b w Rudzie Śląskiej

Termomodernizacja budynków przy ul. Łowiecka 5-5c i Łowiecka 7-7b. Termoexpert SA zrealizował program termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Wspólnoty Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej. Zakres prac obejmował weryfikację audytów energetycznych, opracowanie wniosków kredytowych oraz wniosku o premię termomodernizacyjną do Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostało między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia…