Kazimierza Wielkiego 5 ABCDE w Lubaniu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. K. Wielkiego 5 abcde w Lubaniu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego sześciu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 ABCDE w Lubaniu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektów w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytów energetycznych i projektów technicznych. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania…

Plac Strażacki 6 i 8 w Lubaniu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Plac Strażacki 6 i 8 w Lubaniu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Strażacki 6 i 8 w Lubaniu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji…