Srebrna 13,17,19 w Miasteczku Śląskim.

Termomodernizacja trzech budynków Wsp. M. Srebrna 13, Wsp. M. Srebrna 17, Wsp. M. Srebrna 19 w Miasteczku Śląskim. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Srebrna 13, Srebrna 17, Srebrna 19 w Miasteczku Śląskim. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektów w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytów energetycznych i…