IMG_20200323_150559

Bielska 51-61 – Witosa 22-24 w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 51-61 – Witosa 22-24 w Opolu. Termoexpert SA wykonał termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielska 51-61  –  Al. Witosa 22-24 w Opolu. Zakres prac modernizacyjnych obejmował docieplenie ścian budynku, remont posadzek balkonowych wraz z wymianą stalowych balustrad balkonowych.  

05

Fieldorfa 12 w Opolu

Remont elewacji budynku przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu. Termoexpert SA zrealizował prace remontowo-budowlane polegające na remoncie elewacji wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu. W ramach zawartej umowy zostało wymienione stare ocieplenia elewacji.

E. Fieldorfa 10 AB w Opolu

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. E. Fieldorfa 10 AB w Opolu. Termoexpert SA opracował dokumentację projektową remontu elewacji wraz z remontem łączników, wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. E. Fieldorfa 10 AB w Opolu.  

Sieradzka 7 w Opolu

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Sieradzka 7 w Opolu. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sieradzka 7 w Opolu. Zakres prac obejmował opracowanie wniosków kredytowych oraz wniosku o premię termomodernizacyjną do Banku Gospodarstwa Krajowego, wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane są między innymi:…

Chmielowicka 18-20 w Opolu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Chmielowicka 18-20 w Opolu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chmielowicka 18-20 w Opolu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…