SM w Praszce

Opracowanie opinii techniczno-ekonomicznej zmiany sposobu ogrzewania i podgrzania cwu dla 48 wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Termoexpert SA na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce przygotował opinię techniczno-ekonomiczną zmiany sposobu ogrzewania wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz podgrzania wraz z dostawą centralnej wody użytkowej z istniejących kotłowni gazowych (grupowych), poprzez budowę indywidualnych kotłowni gazowych dla…