Premia MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin

Premia MZG – premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gmin. Wsparcie dla projektów realizowanych na mieszkaniowych zasobach gminnych, w których wszystkie lokale mieszkalne wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Co to jest premia MZG ? Premia MZG to forma wsparcia dla inwestora będącego gminą lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną, w której…