dasdas

Konopnickiej 6 w Pyskowicach

Opracowanie audyt energetycznego oraz projektu instalacji CO w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 6 w Pyskowicach. Termoexpert   SA  opracował   audyt   energetyczny  oraz    projekt   instalacji   CO   w   wielorodzinnym   budynku   mieszkalnym   Wspólnoty   Mieszkaniowej   przy ul. Konopnickiej 6 w Pyskowicach.

Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu. Termoexpert SA opracował dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu.

Broniewskiego 13 Katowice

Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej kotłowni gazowej    oraz    instalacji    CO    w    budynku    mieszkalnym   Wsp.   M. przy  ul. Broniewskiego 13 w Katowicach. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny, projekt techniczny  instalacji  CO  oraz  projekt  kotłowni  gazowej wraz z  przedmiarem  i  kosztorysem   inwestorskim   dla  budynku   mieszkalnego   Wspólnoty   Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 13…

Wandy 1 Radzionków

Opracowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej instalacji CO i CWU, wymiany instalacji elektrycznej na klatkach schodowych  budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Wandy 1 w Radzionkowie. Termoexpert SA na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wandy 1 w Radzionkowie, opracował dokumentacje projektową wewnętrznej instalacji gazu od miejsca poboru gazu do odbiorników gazowych w poszczególnych lokalach, projekt…

Wyplera 2ab w Katowicach

Opracowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Wsp. M. przy ul. Wyplera 2AB w Katowicach. Termoexpert SA opracował projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem obliczeń regulacji hydraulicznej instalacji w wielorodzinnym budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyplera 2ab w Katowicach.

Piotrowicka 37 w Katowicach

Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Piotrowicka 37 w Katowicach. Termoexpert SA opracował projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz projekt kotłowni gazowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piotrowicka 37 w Katowicach.

Panewnicka 21 w Katowicach

Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Panewnicka 21 w Katowicach. Termoexpert SA opracował projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz projekt kotłowni gazowej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Panewnicka 21 w Katowicach.