Piastowska 58 w Prudniku

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Piastowska 58 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 58 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Strzelecka 2-4-6 w Prudniku

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Strzelecka 2-4-6 w Prudniku. Termoexpert SA przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strzelecka 2-4-6 w Prudniku. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostały między innymi: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej, remont posadzek i balustrad balkonowych.  

Rynek 20 i Damrota 1 w Prudniku.

Termomodernizacja dwóch budynków Wsp. M. przy ul. Rynek 20 oraz Damrota 1 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Rynek 20 i Damrota 1 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynków w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytów remontowych i projektów technicznych. Przygotowanie analiz…

Tuwima 6 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Tuwima 6 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 6 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kościuszki 23 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kościuszki 23 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 23 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczo-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Nyska 3-5-7-9 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Nyska 3-5-7-9 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nyska 3-5-7-9 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Batorego 15-23 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Batorego 15-23 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Batorego 15-23 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Piastowska 54-56 w Prudniku

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Piastowska 54-56 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowska 54-56 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu remontowego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kościuszki 25 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kościuszki 25 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 25 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczo-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Rynek 15-16-17 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. Rynek 15-16-17 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 15-16-17 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu remontowego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek na fundusz…

Strzelecka 8-10-12 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Strzelecka 8-10-12 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strzelecka 8-10-12 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…