Kozielska 3 abcd w Sierakowicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kozielska 3 abcd w Sierakowicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielska 3 abcd w Sierakowicach. Zakres prac obejmował  wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego, weryfikacja posiadanego przez Wspólnotę projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji…