Sosnowiecka SM

Opracowanie analizy efektywności energetycznej pracy węzłów ciepłowniczych zasilających w ciepło wielorodzinne budynki mieszkalne należących do Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Termoexpert SA przeprowadził analizę efektywności energetycznej pracy węzłów ciepłowniczych zasilających w ciepło wielorodzinne budynki mieszkalne należących do Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Analiza obejmowała: przeliczenie wielkości mocy zamówionych, przeanalizowanie całkowitych kosztów zakupu i zużycia ciepła…

Kowalskiego 6 Sosnowiec

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Kowalskiego 6. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz projekt techniczny wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kowalskiego 6 w Sosnowcu.

Chrobrego 2 w Sosnowcu

Opracowanie dokumentacji technicznej, wniosków kredytowych oraz wniosku o premię termomodernizacyjną do BGK Wsp. M. przy ul. Chrobrego 2 w Sosnowcu. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Chrobrego 2 w Sosnowcu. Opracowany został wniosek o kredyt remontowy z premią termomodernizacyjną oraz wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego…