Witosa 4-6-8 w Trzebnicy

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy. W ramach zawartej umowy Termoexpert opracował dokumentacje techniczną docieplenia budynku wraz z kolorystyką elewacji. Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmował: docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, zainstalowanie jednofunkcyjnej kotłowni gazowej…