Wajdy 8-16 w Katowicach.

Termomodernizacja budynku przy ul. Wajdy 8-16 w Katowicach. Termoexpert SA zrealizowała kompleksowy program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wajdy 8-16 w Katowicach. Program obejmuje szereg działań i został zrealizowany w systemie zaprojektuj sfinansuj i wybuduj. W ramach zawartej umowy Spółka wykonała: przeprowadzenie stosownych analiz oraz opracowanie opinii techniczno-ekonomicznej zmiany sposobu ogrzewania…