Mireckiego 47-53 w Sosnowcu

Opracowanie analizy efektywności energetycznej systemu zasilania w ciepło wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Mireckiego 47 – 53 w Sosnowcu. Termoexpert SA przeprowadziła analizę efektywności energetycznej systemu zasilania w ciepło wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mireckiego 47 – 53 w Sosnowcu. Analiza obejmowała przeliczenie wielkości mocy zamówionej, ustalenie poziomu wykorzystania mocy zamówionej,…

Sienkiewicza 17 w Dąbrowie Górniczej

Opracowanie analizy efektywności energetycznej systemu zasilania w ciepło wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 17 w Dąbrowie Górniczej. Termoexpert SA przeprowadziła analizę efektywności energetycznej systemu zasilania w ciepło wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 17 w Dąbrowie Górniczej. Analiza obejmowała przeliczenie wielkości mocy zamówionej, ustalenie poziomu wykorzystania mocy zamówionej, przeanalizowanie całkowitych…

Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach

Opracowanie analizy opłacalności zastosowania różnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania  wielorodzinnego budynku mieszkalnego  Wsp.  Mieszkaniowej  przy ul. Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach. Termoexpert SA przeprowadziła analizę opłacalności zastosowania różnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach. Analiza obejmowała przeliczenie kosztów dostawy ciepła do budynku z…

Adama 14-16-18-20 w Katowicach

Wykonanie ekspertyzy sposobu zasilana oraz rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Adama 14-16-18-20 w Katowicach. Termoexpert SA wykonał ekspertyzę sposobu zasilania w ciepłą wodę użytkową budynku mieszkalnego przy ul. Adama 14-16-18-20 w Katowicach. Ekspertyza wykonywana była w celu wskazania przyczyn powstawania znacznych różnic pomiędzy wskazaniami liczników głównych a sumą wskazań liczników…