Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach

Opracowanie analizy opłacalności zastosowania różnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania  wielorodzinnego budynku mieszkalnego  Wsp.  Mieszkaniowej  przy ul. Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach. Termoexpert SA przeprowadziła analizę opłacalności zastosowania różnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach. Analiza obejmowała przeliczenie kosztów dostawy ciepła do budynku z…