Jaśminów 11 w Rudzie Śląskiej

Opracowanie analizy efektywności energetycznej systemu zasilania w ciepło wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Jaśminów 11 w Rudzie Śląskiej. Termoexpert SA przeprowadziła analizę efektywności energetycznej systemu zasilania w ciepło wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jaśminów 11 w Rudzie Śląskiej. Analiza obejmowała przeliczenie wielkości mocy zamówionej, ustalenie poziomu wykorzystania mocy zamówionej, przeanalizowanie całkowitych…