Optymalizacja energetyczna zasobów mieszkaniowych SM w Łazach.

Optymalizacja energetyczna zasobów mieszkaniowych SM w Łazach. Przedmiotem zadania było przeprowadzenie optymalizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Łazach. Przygotowanie i przeprowadzenie programu termomodernizacji budynków, w tym: wykonanie audytów energetycznych i projektów technicznych, przygotowanie montażu finansowego, określenie wysokości zaliczek na fundusz remontowy i centralne ogrzewanie, przygotowanie stosownych uchwał, opracowanie wniosków i innych dokumentów wymaganych przez…