Jesienna 1-13A w Gliwicach

Opracowanie audytu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zrealizowanego przez Wsp. Mieszkaniową Jesienna 1-13A w Gliwicach. Termoexpert SA opracował audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przygotowaniem wniosków do przetargu organizowanego przez Urząd Regulacji Energetycznej dla uzyskania przez Wspólnotę świadectw efektywności energetycznej (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r., o efektywności energetycznej…

Legnicka SM – Audyty efektywności energetycznej

Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych zrealizowanych przez Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową w Legnicy. Termoexpert SA opracował audyty efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych 15 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zrealizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową po 01.01.2011 r., wraz z przygotowaniem wniosków do przetargu organizowanego przez Urząd Regulacji Energetycznej dla uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową świadectw efektywności energetycznej (w rozumieniu…

Bytomska SM – Audyty efektywności energetycznej

Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych zrealizowanych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową w Bytomiu. Termoexpert SA opracował audyty efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych 25 budynków (mieszkalne i usługowe), zrealizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową po 01.01.2011 r., wraz z przygotowaniem wniosków do przetargu organizowanego przez Urząd Regulacji Energetycznej dla uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową świadectw efektywności energetycznej (…

Gmina Czerwonak – Audyty energetyczne

Opracowanie audytów energetycznych dla ośmiu budynków w Gminie Czerwonak. Termoexpert SA opracował audyty energetyczne dla ośmiu budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwonak. Audyty zostały wykonane zgodnie z działaniem 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.