Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu. Termoexpert SA wykonał remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu. Zakres prac obejmował demontaż i utylizację starego ocieplenia oraz wykonanie nowego ocieplenia elewacji.