Parkowa 5 w Knurowie

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Parkowa 5 w Knurowie. Termoexpert   SA   wykonał   termomodernizację   wielorodzinnego   budynku  mieszkalnego  przy   ul.  Parkowa  5 w Knurowie. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian, docieplenie stropu w piwnicach, remont posadzek balkonowych, podwyższenie stalowych balustrad balkonowych, wymiana okienek piwnicznych.