Krakowska 57 w Strzelcach Opolskich

szkalnego przy ul. Krakowska 57 w Strzelcach Opolskich. Termoexpert SA  wykonał  termomodernizację  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Krakowska  57  w Strzelcach Opolskich. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien na klatce schodowej oraz okienek piwnicznych.