Murarska 17 w Bytomiu

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnego przy ul. Murarska 17 w Bytomiu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Murarska 17 w Bytomiu. Zakres opracowania obejmował również projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania.

Powstańców 71 w Chorzowie

Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z dokumentacją techniczną budowy kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Powstańców 71 w Chorzowie. Termoexpert SA opracował dokumentację projektową instalacji centralnego ogrzewania wraz z dokumentacją techniczną budowy kotłowni gazowej w budynku przy ul. Powstańców 71 w Chorzowie.