Murarska 17 w Bytomiu

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnego przy ul. Murarska 17 w Bytomiu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Murarska 17 w Bytomiu. Zakres opracowania obejmował również projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania.