Korfantego 2-12 w Prudniku

Termomodernizacja budynku przy ul. Korfantego 2-12 w Prudniku. Termoexpert SA  realizuje  termomodernizację  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy ul. Korfantego 2-12 w Prudniku. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostanie między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia z płyt azbestowo-cementowych ze ścian osłonowych, wymiana stolarki okiennej piwnic, docieplenie ścian osłonowych, naprawa i malowanie ścian szczytowych, demontaż balustrad balkonowych,…

Arki Bożka 1-11 w Prudniku

Termomodernizacja budynku przy ul. Arki Bożka 1-11 w Prudniku. Termoexpert SA realizuje termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Arki Bożka 1-11 w Prudniku. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostanie między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia z płyt azbestowo-cementowych ze ścian osłonowych, wymiana stolarki okiennej piwnic, docieplenie ścian osłonowych, naprawa i malowanie ścian szczytowych, demontaż…