Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. Termoexpert SA  realizuje  program  optymalizacji   energetycznej  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy ul. Goszczyńskiego 1-15 w Sosnowcu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…