dasdas

Zjednoczenia 1 w Chorzowie

Opracowanie projektu regulacji instalacji CO w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zjednoczenia 1 w Chorzowie. Termoexpert SA opracował projekt regulacji instalacji CO w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zjednoczenia 1 w Chorzowie.