Tuwima 10 w Zabrzu

Optymalizacja energetyczna budynku przy ul. Tuwima 10 w Zabrzu. Termoexpert SA realizuje program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Tuwima 10 w Zabrzu. Program optymalizacji energetycznej obejmuje szereg działań mających na celu zarówno zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło jak i poprawę sposobu zasilania budynku w ciepło oraz optymalizację jego zużycia przez odbiorców końcowych. W…

Staropogońska 71 w Sosnowcu

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Staropogońskiej 71 w Sosnowcu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną ora audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 71 w Sosnowcu. Zgodnie z zawartą umową, oprócz opracowania dokumentacji technicznej, Termoexpert SA przygotuje montaż finansowy zadania w oparciu o kredyt bankowy z premią…

Kierocińskiej 24 w Sosnowcu

Opracowanie  dokumentacji  projektowej termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Kierocińskiej 24 w Sosnowcu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kierocińskiej 24 w Sosnowcu. Zgodnie z zawartą umową, oprócz opracowania dokumentacji technicznej, Termoexpert SA przygotuje montaż finansowy zadania w oparciu o kredyt bankowy z premią…