08

Aleja Majowa 16 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ul. Aleja Majowa 16 w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Aleja Majowa 16 w Gliwicach. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia, docieplenie ścian budynku, remont balkonów, docieplenie dachu i stropodachu.

14

Aleja Majowa 14 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ul. Aleja Majowa 14 w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Aleja Majowa 14 w Gliwicach. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia, docieplenie ścian budynku, remont balkonów, docieplenie dachu i stropodachu.