Podstawowe informacje dotyczące zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków

Co to jest charakterystyka energetyczna ? Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Kto i w jakim przypadku jest zobowiązany do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, części budynku, lokalu ? (Art. 3. ust. 1.) Właściciel lub zarządca…