08

Aleja Majowa 16 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ul. Aleja Majowa 16 w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował prace związane z termomodernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Aleja Majowa 16 w Gliwicach. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano między innymi: demontaż i utylizacja starego ocieplenia, docieplenie ścian budynku, remont balkonów, docieplenie dachu i stropodachu.

Jesienna 15-21 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku przy ul. Jesienna 15-21 w Gliwicach. Termoexpert SA realizuje kompleksowy program optymalizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jesienna 15-21 w Gliwicach. Realizowany program obejmuje szereg działań i jest realizowany w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj. W ramach zawartej umowy Spółka przygotowała dokumentację techniczną w zakresie planowanych prac modernizacyjnych, w tym…

Jesienna 1-13A w Gliwicach

Opracowanie audytu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zrealizowanego przez Wsp. Mieszkaniową Jesienna 1-13A w Gliwicach. Termoexpert SA opracował audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przygotowaniem wniosków do przetargu organizowanego przez Urząd Regulacji Energetycznej dla uzyskania przez Wspólnotę świadectw efektywności energetycznej (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r., o efektywności energetycznej…

ESCO Jedności 21A-21B w Gliwicach

Modernizacja węzła cieplnego w budynku Wsp. M. przy ul. Jedności 21A-21B w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował w systemie ESCO zadanie polegające na zaprojektowaniu, zbudowaniu i zainstalowaniu jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. Jedności 21A-21B w Gliwicach. Węzeł wyposażony został w sterownik przemysłowy i automatykę umożliwiającą podłączenie go do systemu sterowania i nadzoru. Termoexpert SA…

Ceglarska 42-52 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Ceglarska 42-52 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ceglarska 42-52 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Klonowa 1-11 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Klonowa 1-11 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowa 1-11 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Cicha 1-3 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Cicha 1-3 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Cicha 1-3 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Daszyńskiego 91-93 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Daszyńskiego 91-93 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 91-93 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Klonowa 6-14 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Klonowej 6-14 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowa 6-14 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynków w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytów energetycznych i projektów technicznych. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie…

Jedności 21 AB w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Jedności 21 AB w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności 21 AB w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektów technicznych (docieplenia i instalacji CO) . Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie…

Kormoranów 12-18 w Gliwicach

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia budynku przy ul. Kormoranów 12-18 w Gliwicach Termoexpert SA opracował na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Sikornik” w Gliwicach audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kormoranów 12-18 w Gliwicach. Dodatkowo zakres prac obejmował przeprowadzenie analizy możliwych źródeł finansowania (pożyczka z WFOŚ, kredyt z premią BGK,…

Kopernika 51-53 w Gliwicach.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kopernika 51-53 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 51-53 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kopernika 55-61 w Gliwicach.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kopernika 55-61 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 55-61 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…