Kazimierza Wielkiego 45 w Brzeszczach.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. K. Wielkiego 45 w Brzeszczach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 w Brzeszczach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie…

Batorego 15-23 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Batorego 15-23 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Batorego 15-23 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Brzozowa 17-43 w Żorach.

Optymalizacja energetyczna 14 budynków Wsp. M. przy ul. Brzozowa 17-43 w Żorach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził optymalizację energetyczną czternastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wsp. M. przy ul. Brzozowa 17-43 w Żorach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczo-budowlanej obiektów w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytów energetycznych i projektów technicznych. Przeprowadzenie analizy sposobu wytwarzania, przesyłania i przekazywania…

Grabskiego 12 w K-Koźlu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Grabskiego 12 w K-Koźlu. Termoexpert SA przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grabskiego 12 w K-Koźlu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego, wykonanie audytu energetycznego. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane zostały między innymi: docieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej,…

Piastowska 54-56 w Prudniku

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Piastowska 54-56 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowska 54-56 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu remontowego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kościuszki 25 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kościuszki 25 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 25 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczo-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Rynek 15-16-17 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. Rynek 15-16-17 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rynek 15-16-17 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu remontowego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek na fundusz…

Powstańców 95-95A w Chorzowie.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Powstańców 95-95A w Chorzowie. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Powstańców 95-95A w Chorzowie. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczo-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kopernika 51-53 w Gliwicach.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kopernika 51-53 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 51-53 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

1 Maja 14 w K-Koźlu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. 1 Maja 14 w K-Koźlu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 14 w K-Koźlu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie…

Strzelecka 8-10-12 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Strzelecka 8-10-12 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Strzelecka 8-10-12 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kopernika 55-61 w Gliwicach.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kopernika 55-61 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 55-61 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Szkolna 3 w Branicach.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Szkolna 3 w Branicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Szkolna 3 w Branicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Gliwicka 36 A-D w Kotlarni.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Gliwicka 36 A-D w Kotlarni. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gliwicka 36 A-D w Kotlarni. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie…

Dzierżona 21, 23 w Zabrzu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Dzierżona 21 i 23 w Zabrzu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dzierżona 21 i 23 w Zabrzu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu…

Dmowskiego 6 w K-Koźlu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Dmowskiego 6 w K-Koźlu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 6 w K-Koźlu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Graniczna 57 abc w Katowicach.

Przygotowanie programu termomodernizacji budynku SM I.J. Paderewskiego przy ul. Graniczna 57 abc w Katowicach. Termoexpert SA przygotował pełny program kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego będącego w zasobach SM I.J. Paderewskiego w Katowicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania…

Zamenhofa 58-60 w Zabrzu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Zamenhofa 58-60 w Zabrzu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamenhofa 58-60 w Zabrzu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kościuszki 10 Wąska 3 w Jaworznie

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kościuszki 10 – Wąska 3 w Jaworznie. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 10- Wąska 3 w Jaworznie. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania…

SM Kosmonautów 5 K-Koźle

Termomodernizacja budynku SM Chemik przy ul. Kosmonautów 5 w K-Koźlu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej “Chemik” przy ul. Kosmonautów 5 w Kędzierzynie – Koźlu. W ramach prac remontowo – modernizacyjnych wykonywane zostały między innymi następujące prace: docieplenie ścian, wymiana okien na klatkach schodowych, remont balkonów.