Bytnara Rudego 19 AB w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bytnara Rudego 19 AB w Opolu. Termoexpert SA wykonał remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytnara Rudego 19 AB w Opolu. Zakres prac obejmował demontaż i utylizację starego ocieplenia oraz wykonanie nowego ocieplenia elewacji.    

Krakowska 57 w Strzelcach Opolskich

szkalnego przy ul. Krakowska 57 w Strzelcach Opolskich. Termoexpert SA  wykonał  termomodernizację  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Krakowska  57  w Strzelcach Opolskich. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien na klatce schodowej oraz okienek piwnicznych.

Parkowa 5 w Knurowie

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Parkowa 5 w Knurowie. Termoexpert   SA   wykonał   termomodernizację   wielorodzinnego   budynku  mieszkalnego  przy   ul.  Parkowa  5 w Knurowie. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian, docieplenie stropu w piwnicach, remont posadzek balkonowych, podwyższenie stalowych balustrad balkonowych, wymiana okienek piwnicznych.

Węzeł cieplny – Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej

Inteligentny dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej Termoexpert SA zaprojektował i wykonał inteligentny dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej. Na węźle zainstalowany został system nadzoru i sterowania. Termoexpert SA będzie świadczył usługę nadzoru oraz usługę…

Akacjowa 55-57 w Sosnowcu

Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 55-57 w Sosnowcu. Termoexpert SA  opracował  audyt  energetyczny  oraz  dokumentację  projektową  na  potrzeby  termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Akacjowej 55-57 w Sosnowcu.

Bielska 51-61 – Witosa 22-24 w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 51-61 – Witosa 22-24 w Opolu. Termoexpert SA wykonał termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielska 51-61  –  Al. Witosa 22-24 w Opolu. Zakres prac modernizacyjnych obejmował docieplenie ścian budynku, remont posadzek balkonowych wraz z wymianą stalowych balustrad balkonowych.  

Tuwima 1-1a w Zabrzu

Opracowanie   opinii   technicznej   funkcjonowania   instalacji   centralnego   ogrzewania   w   budynku   przy  ul. Tuwima 1-1a w Zabrzu. Termoexpert SA opracował opinię techniczną funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Tuwima 1-1a w Zabrzu.

Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu. Termoexpert SA opracował dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu.

Kossaka 53a-55a w Zabrzu

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Kossaka 53a-55a w Zabrzu. Termoexpert SA wykonał termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka 53a-55a w Zabrzu. W ramach zawartej umowy Spółka wykonała: demontaż starego ocieplenia ścian, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont posadzek balkonowych, demontaż starych, wykonanie i montaż nowych stalowych balustrad balkonowych, wymiana okienek piwnicznych, remont…

Zapolskiej 16-18 w Zabrzu

Docieplenie i naprawa elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Zapolskiej 16-18 w Zabrzu. Termoexpert SA zrealizował prace remontowo-budowlane polegające na dociepleniu i naprawie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zapolskiej 16-18 w Zabrzu. Zakres prac obejmował remont posadzek balkonowych, wymianę na nowe balustrad balkonowych, docieplenie elewacji ściany balkonowej, naprawe i malowanie ścian szczytowych…

Korfantego 59 i Korfantego 61 w Katowicach

Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnych budynku mieszkalnych przy al. Korfantego 59 i al. Korfantego 61 w Katowicach. Termoexpert SA opracował audyty energetyczne oraz dokumentację projektową termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy al. Korfantego 59 i al. Korfantego 61 w Katowicach.

Audyty energetyczne pięciu budynków mieszkalnych

Opracowanie audytów energetycznych dla pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bytomiu. W związku z przygotowywanym przez Bytomskie Mieszkania wnioskiem pn. „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom” dla projektu w ramach poddziałania 1.7.1. „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Termoexpert wykonał audyty energetyczne, audyt…

Fieldorfa 12 w Opolu

Remont elewacji budynku przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu. Termoexpert SA zrealizował prace remontowo-budowlane polegające na remoncie elewacji wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu. W ramach zawartej umowy zostało wymienione stare ocieplenia elewacji.

Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu. Termoexpert SA wykonał remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu. Zakres prac obejmował demontaż i utylizację starego ocieplenia oraz wykonanie nowego ocieplenia elewacji.

Broniewskiego 13 w Katowicach

Termomodernizacja oraz budowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 13 w Katowicach. Termoexpert SA zrealizował program  optymalizacji  energetycznej    wielorodzinnego    budynku    mieszkalnego przy  ul.  Broniewskiego 13  w  Katowicach.  Oprócz   prac    termomodernizacyjnych   polegających  na  dociepleniu  ścian i stropów budynek otrzymał nowa instalację c.o. oraz nowoczesną kotłownię gazową.

Sosnowiecka SM

Opracowanie analizy efektywności energetycznej pracy węzłów ciepłowniczych zasilających w ciepło wielorodzinne budynki mieszkalne należących do Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Termoexpert SA przeprowadził analizę efektywności energetycznej pracy węzłów ciepłowniczych zasilających w ciepło wielorodzinne budynki mieszkalne należących do Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Analiza obejmowała: przeliczenie wielkości mocy zamówionych, przeanalizowanie całkowitych kosztów zakupu i zużycia ciepła…

Chorzowska 40-42 w Świętochłowicach

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Chorzowska 40-42 w Świętochłowicach. Termoexpert SA zrealizował w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 40-42 w Świętochłowicach. Zakres prac obejmował przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont balkonów. Finansowanie zadania odbyło się z wykorzystaniem kredytu z premią termomodernizacyjną…

Rynek 42-44 w Oleśnicy

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Rynek 42-44 w Oleśnicy. Termoexpert SA zrealizował w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 42-44 w Oleśnicy. Zakres prac obejmował przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji   technicznej,   docieplenie  ścian,   docieplenie  stropodachu. Finansowanie zadania odbyło się  z  wykorzystaniem  kredytu  z premią termomodernizacyjną z BGK.…

Górnicza 15 w Woli

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Górnicza 15 w Woli. Termoexpert SA zrealizował w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnicza 15 w Woli. Zakres prac obejmował przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont balkonów. Finansowanie zadania odbyło się z wykorzystaniem formuły ESCO.

Górnicza 14 w Woli

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Górnicza 14 w Woli. Termoexpert SA zrealizował w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnicza 14 w Woli. Zakres prac obejmował przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont balkonów. Finansowanie zadania odbyło się z wykorzystaniem formuły ESCO.