Murarska 17 w Bytomiu

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnego przy ul. Murarska 17 w Bytomiu. Termoexpert SA opracował dokumentację techniczną na potrzeby przeprowadzenia termomodernizacji wielorodzinnego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Murarska 17 w Bytomiu. Zakres opracowania obejmował również projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania.

Poleska 31 we Wrocławiu

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Poleskiej 31 we Wrocławiu. Termoexpert SA zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Poleskiej 31 we Wrocławiu. Zakres prac obejmował: demontaż i utylizację starego ocieplenia z części elewacji, wykonanie remontu posadzek i balustrad balkonowych, wykonanie nowego ocieplenia elewacji, malowanie klatki schodowej.  

Bytnara Rudego 19 AB w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bytnara Rudego 19 AB w Opolu. Termoexpert SA wykonał remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytnara Rudego 19 AB w Opolu. Zakres prac obejmował demontaż i utylizację starego ocieplenia oraz wykonanie nowego ocieplenia elewacji.    

Krakowska 57 w Strzelcach Opolskich

szkalnego przy ul. Krakowska 57 w Strzelcach Opolskich. Termoexpert SA  wykonał  termomodernizację  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Krakowska  57  w Strzelcach Opolskich. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana okien na klatce schodowej oraz okienek piwnicznych.

Parkowa 5 w Knurowie

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Parkowa 5 w Knurowie. Termoexpert   SA   wykonał   termomodernizację   wielorodzinnego   budynku  mieszkalnego  przy   ul.  Parkowa  5 w Knurowie. Zakres prac obejmował, docieplenie ścian, docieplenie stropu w piwnicach, remont posadzek balkonowych, podwyższenie stalowych balustrad balkonowych, wymiana okienek piwnicznych.

Węzeł cieplny – Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej

Inteligentny dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej Termoexpert SA zaprojektował i wykonał inteligentny dwufunkcyjny węzeł ciepłowniczy w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łowiecka 5 w Rudzie Śląskiej. Na węźle zainstalowany został system nadzoru i sterowania. Termoexpert SA będzie świadczył usługę nadzoru oraz usługę…

Akacjowa 55-57 w Sosnowcu

Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej 55-57 w Sosnowcu. Termoexpert SA  opracował  audyt  energetyczny  oraz  dokumentację  projektową  na  potrzeby  termomodernizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  przy  ul. Akacjowej 55-57 w Sosnowcu.

Bielska 51-61 – Witosa 22-24 w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 51-61 – Witosa 22-24 w Opolu. Termoexpert SA wykonał termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bielska 51-61  –  Al. Witosa 22-24 w Opolu. Zakres prac modernizacyjnych obejmował docieplenie ścian budynku, remont posadzek balkonowych wraz z wymianą stalowych balustrad balkonowych.  

Tuwima 1-1a w Zabrzu

Opracowanie   opinii   technicznej   funkcjonowania   instalacji   centralnego   ogrzewania   w   budynku   przy  ul. Tuwima 1-1a w Zabrzu. Termoexpert SA opracował opinię techniczną funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Tuwima 1-1a w Zabrzu.

Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu. Termoexpert SA opracował dokumentację projektową modernizacji instalacji c.o. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym przy ul. Niedziałkowskiego 67 w Zabrzu.

Kossaka 53a-55a w Zabrzu

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Kossaka 53a-55a w Zabrzu. Termoexpert SA wykonał termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kossaka 53a-55a w Zabrzu. W ramach zawartej umowy Spółka wykonała: demontaż starego ocieplenia ścian, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont posadzek balkonowych, demontaż starych, wykonanie i montaż nowych stalowych balustrad balkonowych, wymiana okienek piwnicznych, remont…

Zapolskiej 16-18 w Zabrzu

Docieplenie i naprawa elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Zapolskiej 16-18 w Zabrzu. Termoexpert SA zrealizował prace remontowo-budowlane polegające na dociepleniu i naprawie elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Zapolskiej 16-18 w Zabrzu. Zakres prac obejmował remont posadzek balkonowych, wymianę na nowe balustrad balkonowych, docieplenie elewacji ściany balkonowej, naprawe i malowanie ścian szczytowych…

Korfantego 59 i Korfantego 61 w Katowicach

Opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji wielorodzinnych budynku mieszkalnych przy al. Korfantego 59 i al. Korfantego 61 w Katowicach. Termoexpert SA opracował audyty energetyczne oraz dokumentację projektową termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy al. Korfantego 59 i al. Korfantego 61 w Katowicach.

Audyty energetyczne pięciu budynków mieszkalnych

Opracowanie audytów energetycznych dla pięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bytomiu. W związku z przygotowywanym przez Bytomskie Mieszkania wnioskiem pn. „Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom” dla projektu w ramach poddziałania 1.7.1. „Wsparcie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Termoexpert wykonał audyty energetyczne, audyt…

Fieldorfa 12 w Opolu

Remont elewacji budynku przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu. Termoexpert SA zrealizował prace remontowo-budowlane polegające na remoncie elewacji wschodniej wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Emila Fieldorfa 12 w Opolu. W ramach zawartej umowy zostało wymienione stare ocieplenia elewacji.

Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu

Termomodernizacja budynku przy ul. Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu. Termoexpert SA wykonał remont elewacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Bytnara Rudego 21 ABCD w Opolu. Zakres prac obejmował demontaż i utylizację starego ocieplenia oraz wykonanie nowego ocieplenia elewacji.

Broniewskiego 13 w Katowicach

Termomodernizacja oraz budowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 13 w Katowicach. Termoexpert SA zrealizował program  optymalizacji  energetycznej    wielorodzinnego    budynku    mieszkalnego przy  ul.  Broniewskiego 13  w  Katowicach.  Oprócz   prac    termomodernizacyjnych   polegających  na  dociepleniu  ścian i stropów budynek otrzymał nowa instalację c.o. oraz nowoczesną kotłownię gazową.

Sosnowiecka SM

Opracowanie analizy efektywności energetycznej pracy węzłów ciepłowniczych zasilających w ciepło wielorodzinne budynki mieszkalne należących do Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Termoexpert SA przeprowadził analizę efektywności energetycznej pracy węzłów ciepłowniczych zasilających w ciepło wielorodzinne budynki mieszkalne należących do Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu. Analiza obejmowała: przeliczenie wielkości mocy zamówionych, przeanalizowanie całkowitych kosztów zakupu i zużycia ciepła…

Chorzowska 40-42 w Świętochłowicach

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Chorzowska 40-42 w Świętochłowicach. Termoexpert SA zrealizował w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskiej 40-42 w Świętochłowicach. Zakres prac obejmował przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont balkonów. Finansowanie zadania odbyło się z wykorzystaniem kredytu z premią termomodernizacyjną…

Rynek 42-44 w Oleśnicy

Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Rynek 42-44 w Oleśnicy. Termoexpert SA zrealizował w systemie zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 42-44 w Oleśnicy. Zakres prac obejmował przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji   technicznej,   docieplenie  ścian,   docieplenie  stropodachu. Finansowanie zadania odbyło się  z  wykorzystaniem  kredytu  z premią termomodernizacyjną z BGK.…