Składkowskiego 5 abc w Czeladzi

Termomodernizacja budynku przy ul. Składkowskiego 5 abc w Czeladzi. Termoexpert SA zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego będącego w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonego przy ul. Składkowskiego 5 abc w Czeladzi. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonane są między innymi: demontaż starego docieplenia oraz elewacji z płyt azbestowo-cementowych, docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, remont posadzek i balustrad balkonowych,…

Karliczka 5 w Katowicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Karliczka 5 w Katowicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karliczka 5 w Katowicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Pawlikowskiego 7 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Pawlikowskiego 7 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Pawlikowskiego 7 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz…

700 – lecia Żor 3 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. 700 – lecia Żor 3 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. 700-lecia 3 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do…

os. 700 – lecia Żor 8 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. 700 – lecia Żor 8 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. 700-lecia 8 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu…

os. 700 – lecia Żor 5ab w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. 700 – lecia Żor 5ab w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. 700-lecia 5AB w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia…

os. Korfantego 2 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Korfantego 2 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Korfantego 2 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz…

os. Korfantego 4 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Korfantego 4 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Korfantego 4 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz…

os. Korfantego 16 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Korfantego 16 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i realizuje pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Korfantego 16 w Żorach. Zakres prac obejmuje: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz…

os. Sikorskiego 9 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Sikorskiego 9 A-F  w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i realizuje pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Sikorskiego 9 A-F w Żorach. Zakres prac obejmuje: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego…

os. Sikorskiego 4 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Sikorskiego 4 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Sikorskiego 4 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz…

os. Sikorskiego 3 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Sikorskiego 3 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Sikorskiego 3 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu…

SM w Praszce

Opracowanie opinii techniczno-ekonomicznej zmiany sposobu ogrzewania i podgrzania cwu dla 48 wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Termoexpert SA na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce przygotował opinię techniczno-ekonomiczną zmiany sposobu ogrzewania wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz podgrzania wraz z dostawą centralnej wody użytkowej z istniejących kotłowni gazowych (grupowych), poprzez budowę indywidualnych kotłowni gazowych dla…

SM Przyszłość w Miechowie

Opracowanie dokumentacji technicznej, wniosków kredytowych oraz wniosków o premie termomodernizacyjne do BGK, 9 budynków SM Przyszłość w Miechowie. Termoexpert SA opracował na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie audyty energetyczne oraz dokumentację techniczną termomodernizacji dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Sikorskiego 25, Sikorskiego 28, Sikorskiego 21, Sikorskiego 20, Do Grodziska 1, B.Skowrona 1 A, Skowrona 1 B,…

Ceglarska 42-52 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Ceglarska 42-52 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ceglarska 42-52 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Klonowa 1-11 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Klonowa 1-11 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowa 1-11 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Cicha 1-3 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Cicha 1-3 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Cicha 1-3 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…

Kozielska 3 abcd w Sierakowicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kozielska 3 abcd w Sierakowicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kozielska 3 abcd w Sierakowicach. Zakres prac obejmował  wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego, weryfikacja posiadanego przez Wspólnotę projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji…

Bytomska 95 Piekary Śląskie

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Bytomska 95 w Piekarach Śląskich. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bytomska 95 w Piekarach Śląskich. Zakres prac obejmuje wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego),…

Daszyńskiego 91-93 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Daszyńskiego 91-93 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 91-93 w Gliwicach. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie minimalnej…