os. Korfantego 18 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Korfantego 18 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. 16-go Lipca 28 przygotowała i zrealizowała do dnia 18.08.2014 r. pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Korfantego 18 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do…

os. Sikorskiego 16 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Sikorskiego 16 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. przygotował i zrealizował pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy os. Sikorskiego 16 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania (audytu…

os. Sikorskiego 18 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. Sikorskiego 18 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o.  przygotował i zrealizował pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Os. Sikorskiego 18 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania…

os. 700 – lecia Żor 1 w Żorach

Termomodernizacja budynku na Os. 700 – lecia Żor 1 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Os. 700-lecia 1 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania…

Srebrna 13,17,19 w Miasteczku Śląskim.

Termomodernizacja trzech budynków Wsp. M. Srebrna 13, Wsp. M. Srebrna 17, Wsp. M. Srebrna 19 w Miasteczku Śląskim. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Srebrna 13, Srebrna 17, Srebrna 19 w Miasteczku Śląskim. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektów w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytów energetycznych i…

os. Ks. Władysława 15 w Żorach

Termomodernizacja budynku na Os. Ks. Władysława 15 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. przygotował i zrealizował pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Os. Księcia Władysława 15 w Żorach. Zakres prac obejmował: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji…

os. 700 – lecia Żor 2 w Żorach

Termomodernizacja budynku na os. 700 – lecia Żor 2 w Żorach. Termoexpert SA w konsorcjum z firmą CLEAREX Sp. z o.o. przygotowała i zrealizowała pełny program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Os. 700-lecia 2 w Żorach. Zakres prac obejmuje: wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego oraz projektu technicznego. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie…

SM Monolit

Opracowanie audytów energetycznych oraz kosztorysów inwestorskich w zakresie docieplenia 4 budynków SM Monolit w Chorzowie. Termoexpert SA opracował na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Monolit w Chorzowie audyty energetyczne oraz kosztorysy inwestorskie w zakresie docieplenia czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych (Ryszki 80 w Chorzowie, Tatrzańska 2abc w Świętochłowicach, Prosta 1 w Bytomiu, Cyryla Metodego 28-36 w Bytomiu). Przedstawiciele…

Powiat Kłobucki

Opracowanie projektów technicznych docieplenia Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku. Termoexpert SA opracował na zlecenie Powiatu Kłobuckiego projekty techniczne oraz kosztorysy inwestorskie dla zadania “Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego) Zespół Szkół nr 2 ul. 3 Maja 33 w Kłobucku”. Wykonana została również dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej obejmująca instalację oświetleniową z…

Sieradzka 7 w Opolu

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Sieradzka 7 w Opolu. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sieradzka 7 w Opolu. Zakres prac obejmował opracowanie wniosków kredytowych oraz wniosku o premię termomodernizacyjną do Banku Gospodarstwa Krajowego, wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonywane są między innymi:…

Rynek 20 i Damrota 1 w Prudniku.

Termomodernizacja dwóch budynków Wsp. M. przy ul. Rynek 20 oraz Damrota 1 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Rynek 20 i Damrota 1 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji budynków w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytów remontowych i projektów technicznych. Przygotowanie analiz…

Witosa 4-6-8 w Trzebnicy

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Witosa 4-6-8 w Trzebnicy. W ramach zawartej umowy Termoexpert opracował dokumentacje techniczną docieplenia budynku wraz z kolorystyką elewacji. Zakres prac remontowo-modernizacyjnych obejmował: docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, zainstalowanie jednofunkcyjnej kotłowni gazowej…

Tuwima 6 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Tuwima 6 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tuwima 6 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kormoranów 12-18 w Gliwicach

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia budynku przy ul. Kormoranów 12-18 w Gliwicach Termoexpert SA opracował na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej “Sikornik” w Gliwicach audyt energetyczny oraz dokumentację techniczną termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kormoranów 12-18 w Gliwicach. Dodatkowo zakres prac obejmował przeprowadzenie analizy możliwych źródeł finansowania (pożyczka z WFOŚ, kredyt z premią BGK,…

SM Lokator

Opracowanie audytu i dokumentacji technicznej docieplenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Ludowa 1 w Dąbrowie. Termoexpert SA opracował na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej “LOKATOR” audyt energetyczny wraz z kartami audytu uwzględniający niezbędne dane w celu wystąpienia przez Inwestora o kredyt z premią termomodernizacyjną lub pożyczkę z WFOŚ, projekt techniczny i kosztorys inwestorski docieplenia wielorodzinnego budynku mieszkalnego…

Szpital MZW w Głuchołazach.

Skojarzony układ kogeneracyjny – zaprojektuj i wybuduj. Termoexpert SA zrealizował projekt pt. “Skojarzony układ kogeneracyjny – zaprojektuj i wybuduj III”, dla Szpitala MSW w Głuchołazach. Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wybudowanie skojarzonego układu kogeneracyjnego wraz z systemem sterowania i nadzoru w Kotłowni Inwestora. Uzyskanie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatacje wraz z odbiorem układu…

Kościuszki 23 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Kościuszki 23 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 23 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczo-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Nyska 3-5-7-9 w Prudniku.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Nyska 3-5-7-9 w Prudniku. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nyska 3-5-7-9 w Prudniku. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji finansowania (audytu finansowego), określenie wysokości zaliczek…

Kazimierza Wielkiego 5 ABCDE w Lubaniu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. K. Wielkiego 5 abcde w Lubaniu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego sześciu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 ABCDE w Lubaniu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektów w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytów energetycznych i projektów technicznych. Przygotowanie analiz ekonomiczno-technicznych, przygotowanie propozycji finansowania…

Plac Strażacki 6 i 8 w Lubaniu.

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Plac Strażacki 6 i 8 w Lubaniu. Termoexpert SA przygotował i przeprowadził termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Plac Strażacki 6 i 8 w Lubaniu. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej obiektu w zakresie niezbędnym do sporządzenia audytu energetycznego i projektu technicznego. Przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, przygotowanie propozycji…