Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach

Opracowanie analizy opłacalności zastosowania różnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania  wielorodzinnego budynku mieszkalnego  Wsp.  Mieszkaniowej  przy ul. Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach. Termoexpert SA przeprowadziła analizę opłacalności zastosowania różnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nakielska 10-10A w Tarnowskich Górach. Analiza obejmowała przeliczenie kosztów dostawy ciepła do budynku z…

Jaśminów 11 w Rudzie Śląskiej

Opracowanie analizy efektywności energetycznej systemu zasilania w ciepło wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wsp. Mieszkaniowej przy ul. Jaśminów 11 w Rudzie Śląskiej. Termoexpert SA przeprowadziła analizę efektywności energetycznej systemu zasilania w ciepło wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jaśminów 11 w Rudzie Śląskiej. Analiza obejmowała przeliczenie wielkości mocy zamówionej, ustalenie poziomu wykorzystania mocy zamówionej, przeanalizowanie całkowitych…

SM Zacisze – Audyty efektywności energetycznej

Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych zrealizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zacisze w Oleśnicy. Termoexpert SA opracował audyty efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych 62 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zrealizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową po 01.01.2011 r., wraz z przygotowaniem wniosków do przetargu organizowanego przez Urząd Regulacji Energetycznej dla uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową świadectw efektywności energetycznej (w rozumieniu…

Łokietka 3 abc w Chojnowie

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Łokietka 3 abc w Chojnowie. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz projekt techniczny wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łokietka 3 abc w Chojnowie.  

Jesienna 1-13A w Gliwicach

Opracowanie audytu efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zrealizowanego przez Wsp. Mieszkaniową Jesienna 1-13A w Gliwicach. Termoexpert SA opracował audyt efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przygotowaniem wniosków do przetargu organizowanego przez Urząd Regulacji Energetycznej dla uzyskania przez Wspólnotę świadectw efektywności energetycznej (w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r., o efektywności energetycznej…

Legnicka SM – Audyty efektywności energetycznej

Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych zrealizowanych przez Legnicką Spółdzielnię Mieszkaniową w Legnicy. Termoexpert SA opracował audyty efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych 15 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zrealizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową po 01.01.2011 r., wraz z przygotowaniem wniosków do przetargu organizowanego przez Urząd Regulacji Energetycznej dla uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową świadectw efektywności energetycznej (w rozumieniu…

Bytomska SM – Audyty efektywności energetycznej

Opracowanie audytów efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych zrealizowanych przez Bytomską Spółdzielnię Mieszkaniową w Bytomiu. Termoexpert SA opracował audyty efektywności energetycznej dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych 25 budynków (mieszkalne i usługowe), zrealizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową po 01.01.2011 r., wraz z przygotowaniem wniosków do przetargu organizowanego przez Urząd Regulacji Energetycznej dla uzyskania przez Spółdzielnię Mieszkaniową świadectw efektywności energetycznej (…

Gmina Czerwonak – Audyty energetyczne

Opracowanie audytów energetycznych dla ośmiu budynków w Gminie Czerwonak. Termoexpert SA opracował audyty energetyczne dla ośmiu budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwonak. Audyty zostały wykonane zgodnie z działaniem 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ESCO Jedności 21A-21B w Gliwicach

Modernizacja węzła cieplnego w budynku Wsp. M. przy ul. Jedności 21A-21B w Gliwicach. Termoexpert SA zrealizował w systemie ESCO zadanie polegające na zaprojektowaniu, zbudowaniu i zainstalowaniu jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. Jedności 21A-21B w Gliwicach. Węzeł wyposażony został w sterownik przemysłowy i automatykę umożliwiającą podłączenie go do systemu sterowania i nadzoru. Termoexpert SA…

Boczna 2a-2b-2c w Jaworznie

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Boczna 2a-2b-2c w Jaworznie. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz projekt techniczny wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Boczna 2a-2b-2c w Jaworznie.

Reymonta 2 w Katowicach

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Reymonta 2 w Katowicach. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz projekt techniczny wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reymonta 2 w Katowicach.

Przybyły 4-6 w Świętochłowicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Przybyły 4-6 w Świętochłowicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Przybyły 4-6 w Świętochłowicach. W ramach realizacji programu wykonany został projekt techniczny docieplenia oraz audyt energetyczny. Audyt energetyczny wykazał zmniejszenie dzięki przeprowadzeniu termomodernizacji zapotrzebowania budynku na ciepło o 39 %. Wspólnota otrzyma również…

Imieli 8 w Świętochłowicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Imieli 8 w Świętochłowicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował program termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Imieli 8 w Świętochłowicach. W ramach realizacji programu wykonany został projekt techniczny docieplenia oraz audyt energetyczny. Audyt energetyczny wykazał zmniejszenie dzięki przeprowadzeniu termomodernizacji zapotrzebowania budynku na ciepło o 36 %. Wspólnota otrzyma również…

Zacisze 1 ab w Jaworznie

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Zacisze 1 ab w Jaworznie. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz projekt techniczny wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zacisze 1 ab w Jaworznie.

Wyplera 2ab w Katowicach

Opracowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Wsp. M. przy ul. Wyplera 2AB w Katowicach. Termoexpert SA opracował projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem obliczeń regulacji hydraulicznej instalacji w wielorodzinnym budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyplera 2ab w Katowicach.

ESCO Tysiąclecia 43A-43B w Bytomiu.

Modernizacja węzła cieplnego w budynku Wsp. M. przy ul. Tysiąclecia 43A-43B w Bytomiu. Termoexpert SA zrealizował w systemie ESCO zadanie polegające na zaprojektowaniu, zbudowaniu i zainstalowaniu jednofunkcyjnego węzła cieplnego w budynku przy ul. Tysiąclecia 43A-43B w Bytomiu. Węzeł został podłączony do systemu zrządzania energią (SyNiS) za pomocą, którego przez okres 10 lat Termoexpert SA świadczył…

Chopina 21-21A w Świętochłowicach

Opracowanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Chopina 21-21A w Świętochłowicach. Termoexpert SA opracował audyt energetyczny oraz projekt techniczny wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chopina 21-21A w Świętochłowicach.

Oblatów 23 i Oblatów 25 w Katowicach

Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów technicznych docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych Wsp. M. przy ul. Oblatów 23 i Oblatów 25 w Katowicach. Termoexpert SA opracował audyty energetyczne oraz projekty techniczne wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Oblatów 23 i Oblatów 25 w Katowicach.

Iłłakowiczówny 23b, 23c, 25, 25c, 27, 27c, w Katowicach

Opracowanie audytów energetycznych oraz projektu technicznego docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Wsp. M. przy ul. Iłłakowiczówny 23b, 23c, Iłłakowiczówny 25, 25c, Iłłakowiczówny 27, 27c, w Jaworznie. Termoexpert SA opracował audyty energetyczne oraz projekt techniczny wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim docieplenia ścian zewnętrznych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Iłłakowiczówny 23b, 23c, Iłłakowiczówny 25,…

Osiedle Mazurskie 34, 35 i 36 w Mrągowie

Opracowanie audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych przy ul. Osiedle Mazurskie 34, 35 i 36 w Mrągowie. Termoexpert SA opracował audyty energetyczne dla trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Osiedle mazurskie 34, 35 i 36, należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec w Mrągowie.