35-lecia 5 ab w Czeladzi

Termomodernizacja budynku przy ul. 35-lecia 5 ab w Czeladzi. Termoexpert SA zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego będącego w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonego przy ul. 35-Lecia 5 ab w Czeladzi.…

Karliczka 5 w Katowicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Karliczka 5 w Katowicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karliczka 5 w Katowicach. Zakres…

SM w Praszce

Opracowanie opinii techniczno-ekonomicznej zmiany sposobu ogrzewania i podgrzania cwu dla 48 wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Termoexpert SA na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce przygotował opinię techniczno-ekonomiczną…

SM Przyszłość w Miechowie

Opracowanie dokumentacji technicznej, wniosków kredytowych oraz wniosków o premie termomodernizacyjne do BGK, 9 budynków SM Przyszłość w Miechowie. Termoexpert SA opracował na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Miechowie audyty energetyczne…

Ceglarska 42-52 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Ceglarska 42-52 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ceglarska 42-52 w Gliwicach. Zakres…

Klonowa 1-11 w Gliwicach

Termomodernizacja budynku Wsp. M. przy ul. Klonowa 1-11 w Gliwicach. Termoexpert SA przygotował i zrealizował termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klonowa 1-11 w Gliwicach. Zakres…