Akcjonariat Spółki.

Robert Goluch

seria A,
liczba akcji 501.250 szt.,
udział w kapitale 48,41 %,
liczba głosów na WZ 501.250,
udział głosów na WZ 48,41 %

Magda Górska

seria A,
liczba akcji 401.200 szt.,
udział w kapitale 38,75 %,
liczba głosów na WZ 401.200,
udział głosów na WZ 38,75 %

Pozostali

seria A,B
liczba akcji 132.892 szt.,
udział w kapitale 12,84 %,
liczba głosów na WZ 132.892,
udział głosów na WZ 12,84 %

Łącznie

seria A,B
liczba akcji 1.035.342 szt.,
udział w kapitale 100 %,
liczba głosów na WZ 1.035.342,
udział głosów na WZ 100 %

Robert Goluch 48.41%
Magda Górska 38.75%
Pozostali 12.84%