Raporty Giełdowe

Raporty bieżące EBI

(na stronie NewConnect)

Raporty bieżące ESPI

(na stronie NewConnect)

Raporty okresowe  Kwartalne

Raporty okresowe  Roczne sprawozdania finansowe