Forma prawna Spółki.

Spółka powstała 09 marca 2005 roku. Umowę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spisano w formie Aktu Notarialnego sporządzonego przez Notariusz Ewę Świętek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Opolu, REP. A NR 1034/05. Spółka rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Termoexpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 14 kwietnia 2005 roku, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232511. W dniu 9 listopada 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało przekształcenie Spółki w Spółkę Akcyjną. Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371735. W dniu 21 grudnia 2012 roku Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Był to 88 debiut w 2012 roku. Termoexpert SA jest 428 spółką notowaną na tym rynku.

Dokument informacyjny

 

Przedmiot działalności Spółki.

Spółka świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji energetycznej budynków, w tym wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Podstawą każdego zadania realizowanego przez Spółkę są analizy, koncepcja i montaż finansowy. Spółka opracowuje audyty energetyczne i remontowe oraz dokumentacje techniczne niezbędne przy realizacji zadań. W celu zapewnienia finansowania realizowanych projektów Spółka przygotowuje wnioski i aplikacje do instytucji finansujących. Prowadząc ciągły monitoring potencjalnych źródeł finansowania działań proekologicznych i energooszczędnych Spółka skutecznie aplikuje o premie, dotacje i umorzenia części kosztów realizowanych projektów.

 

Wartość dodana.

Wartością dodaną jest oparcie modelu biznesowego Spółki na stałej współpracy z wykonawcami, projektantami, producentami materiałów budowlanych, a także instytucjami finansowymi. Wyjątkowość modelu biznesowego Spółki ma źródło w przyjętej strukturze organizacji, gdzie podstawowym czynnikiem, decydującym o sukcesie jest doskonała znajomość Rynku – zasad jego działania oraz potrzeb specyficznej grupy klientów.

 

Dana teleadresowe Spółki.


Termoexpert SA ul. Broniewskiego 15, PL 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel/fax +48 77 483 66 72
www.termoexpert.com.pl, biuro@termoexpert.com.pl
NIP 7491979326, REGON 160021305, KRS 0000371735  SR w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 103.534,20 PLN