Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Prezesem Zarządu Spółki jest Robert Goluch.

 

Skład Rady Nadzorczej Spółki.

  • Jerzy Górski – Członek Rady Nadzorczej
  • Dorota Goluch – Członek Rady Nadzorczej
  • Magda Górska – Członek Rady Nadzorczej
  • Waldemar Bieliński – Członek Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Kukla – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Informacje o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  • Pani Magda Górska – Członek Rady Nadzorczej jest znaczącym akcjonariuszem Termoexpert SA, posiadającym nie mniej niż 5 % udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Pan Krzysztof Kukla – Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Termoexpert SA dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Pani Dorota Goluch – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest żoną Pana Roberta Golucha dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Pan Waldemar Bieliński – Członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany z żadnym akcjonariuszem Termoexpert SA dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  • Pan Jerzy Górski – Członek Rady Nadzorczej jest ojcem Pani Magdy Górskiej dysponującej akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.