Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu informuje, że raporty okresowe Spółki w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

14.02.2023 – Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2022
31.05.2023 – Raport okresowy roczny za 2022 rok
15.05.2023 – Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023
14.08.2023 – Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023
14.11.2023 – Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023