Adres siedziby Spółki.

Termoexpert SA ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Telefon, fax.

tel +48 77 483 66 72
fax +48 77 483 66 72 w3

Adres e-mail, strona www.

Dane rejestrowe Spółki.

NIP 7491979326, REGON 160021305,
KRS 0000371735
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 103.534,20 PLN