Adres siedziby Spółki.

Termoexpert SA ul. Broniewskiego 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Telefon, fax.

tel +48 77 483 66 72
fax +48 77 483 66 72 w3

Adres e-mail, strona www.

Dane rejestrowe Spółki.

NIP 7491979326, REGON 160021305,
KRS 0000371735
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 103.534,20 PLN

Osoba odpowiedzialna w spółce za komunikacje z inwestorami.

Robert Goluch – Prezes Zarządu
e-mail: robert@termoexpert.com.pl

Autoryzowany Doradca.

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
ul. Nyska 87/51
50-505 Wrocław
tel: (+48) 71 307 36 24
fax: (+48) 71 719 91 55
email: info@blueoak.pl
www.blueoak.pl